Dzisiejsza Ewangelia:

Łk 1, 67-79
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc:

«Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i wyzwolił,
i wzbudził dla nas moc zbawczą
w domu swego sługi, Dawida:

Jak zapowiedział od dawna
przez usta swych świętych proroków,
że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie
i wspomni na swe święte przymierze –
na przysięgę, którą złożył
ojcu naszemu, Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani,
służyć Mu będziemy bez trwogi,
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim
po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, zwać się będziesz
prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi;
Jego ludowi dasz poznać zbawienie
przez odpuszczenie grzechów,

Dzięki serdecznej litości naszego Boga,
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
by oświecić tych,
co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju».

Dziś w ostatni dzień adwentu życzę wszystkim czytelnikom, zdrowych, radosnych, pogodnych i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, aby nowo narodzony Jezus pobłogosławił nam i naszym rodzinom, aby te święta były przeżyte w gronie rodzinnym, bez kutni, żalu, żeby ten czas był czasem poświęconym Bogu i rodzinie, aby były to niezapomniane święta, abyśmy tak jak Jezus narodzili się na nowo i stawali lepszymi ludźmi.

Wesołych Świąt !!!!!