Tagi

Dzisiejsza Ewangelia:

Mt 1, 18-24
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Pror noka: «Oto dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy Bóg z nami.

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

Dzisiejsza Ewangelia jest o zaufaniu:

Św. Józef miał zamiar oddalić Marię gdyż była w ciąży, a nie on był ojcem dziecka, lecz we śnie ukazał mu się Anioł Pański i przekazał mu dobrą nowinę, oraz przykazał co ma uczynić. Józef w pełni zaufał Aniołowi posłanemu przez Boga i wykonał to co zostało mu przekazane.

A jak jest z nami ? Czy wierzymy w Boże obietnice, czy polegamy na Bogu, czy bardziej na sobie, czy jak podejmujemy różne decyzje to prosimy Boga o wsparcie, czy omadlamy je, czy przemyślimy je w Bożych kategoriach, czy wręcz przeciwnie idziemy na żywioł zdani tylko na siebie i według własnych planów?

W Piśmie Świętym jest zawarte wiele prawd i obietnic Bożych, czy ja w nie wierzę i ufam w ich wypełnienie? Czy kiedykolwiek zastanawiałem się nad nimi ? Czy ważne decyzje podejmuję w zgodzie z Bożą wolą ? Warto sobie zadać dziś te pytanie i szczerze sobie odpowiedzieć na nie w sercu…