Tagi

,

Ewangelia na dziś:

Mt 1, 1-17
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.

Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida.

Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.

Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

120 pokoleń od czasów Abrahama do Jezusa.

Zastanawialiście się kiedyś jak wyglądają wasze dalsze pokolenia sięgające dalej niż babcia czy prababcia, dziadek czy pradziadek ? A może wasza babcia czy prababcia, albo dziadek czy pradziadek jeszcze żyje i ma na tyle dobrą pamięć aby opowiedzieć o swojej babci czy prababci, oraz dziadku czy pradziadku? Może warto poznać dalsze korzenie rodziny póki jest jeszcze ku temu okazja ? Jeśli mamy taką możliwość zapytajmy, może dowiemy się jakiś ciekawych rzeczy, jakiś niezwykłych historii, odkryjemy jakimi niezwykłymi ludźmi byli nasi przodkowie, dowiemy się jakie mieli charaktery, jakie relacje, czym się zajmowali. Oni tak samo jak my tworzyli historię, ale z pewnością odmienną niż nasza, można zapytać jak sobie radzili w tamtych czasach itd.

Zachęcam dziś do modlitwy za cały nasz ród wstecz aż do samego początku, pomyślmy że gdyby choć jednej z tych osób po drodze zabrakło nie byłoby nas, podziękujmy Bogu za to tego właśnie dnia…. A jeśli ktoś ma czas i chęci to można zbudować drzewo genealogiczne, wciągnąć w budowę własne dzieci – może to być świetna zabawa i edukacja o naszym pochodzeniu…