Dzisiejsza Ewangelia:

Łk 1,39-45
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy . Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” – mamy tu gotowy przepis na Błogosławieństwo, tj. uwierzyć że spełnią się słowa powiedziane od Pana.

Jak wiadomo w Piśmie Świętym jest wiele słów wypowiedzianych od Boga do nas, pytanie czy w nie wierzymy? Idąc dalej czy je znamy ? Bo jak poznać słowa Pana skoro ich nie czytamy?

Dzisiejszy świat próbuje wykrzywić nam obraz Boga i jego słów kierowanych do nas. Dzisiejsze media i politycy Twierdzą że aborcja to nic takiego, tylko czy w takim przypadku nie stajemy w roli Boga i decydujemy o życiu ?

Kolejnym przykładem jest nierozerwalność małżeństwa, a jak to wygląda w obecnym świecie ? Statystyki mówią że 60% małżeństw rozpada się do 5 roku od ślubu i gdzie ta nierozerwalność, skoro byle jaki problem prowadzi do rozwodu?

To oczywiście tylko dwa przykłady, ale takich przykładów na różnice w piśmie świętym, a tym co się dzieje na co dzień jest sporo więcej. Sami potrafimy podać wiele przykładów.

Dlaczego Bóg nam nie błogosławi czasami tak jak byśmy chcieli, może to jest jedna z odpowiedzi, że nie wierzymy, że nie słuchamy i nie postępujemy według jego słowa. Popatrzmy na świadectwa w internecie i nie tylko, na świadectwa ludzi którzy zaczęli żyć zgodnie z wolą Bożą, jakich łask doświadczyli, jak im Bóg błogosławił, jak pozmieniały się im całe rodziny, warto poszukać i poczytać…